Fashion

مد و لباس

/mod-and-beauty

مد و لباس دو جنبه از فرهنگ بشری هستند که هزاران سال است که وجود داشته اند. مد ؛  هنر خلق و پوشیدن لباس هایی است که بیانگر شخصیت، روحیه و استایل فرد است. و لباس ؛ جامه ای است که بدن را می پوشاند و از آن در برابر محیط محافظت می کند. مد و لباس همچنین می تواند وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک فرد یا یک جامعه را منعکس کند.  مد و لباس نه تنها برای بیان شخصی، بلکه برای ارتباطات اجتماعی نیز مهم هستند. آنها می توانند پیام هایی را در مورد هویت، ارزش ها، باورها، احساسات و نیات فرد منتقل کنند. مد و لباس همچنین می تواند باعث ایجاد حس تعلق یا تفاوت در بین افرادی شود که با سبک های خاصی مشترک یا مخالف هستند. بنابراین مد و لباس برای فرهنگ و جامعه بشری ضروری است.


عینک آفتابی

/sunglasses-intro

عینک آفتابی چیزی بیش از یک اکسسوری مد است. چون راهی برای محافظت از چشمان در برابر اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش خورشید هستند. عینک آفتابی نه تنها یک لوازم جانبی جالب است، بلکه یک سرمایه گذاری هوشمندانه برای سلامت و تندرستی چشم است. بنابراین نیاز است که هر دفعه که در آفتاب بیرون می رویم عینک آفتابی مناسب که 100% محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش ارائه می دهد را فراموش نکنیم.