قیمت ساعت های کپی

ساعت های‌کپی

/high-copy-watches

ساعت‌ « های کپی‌ » ، کپی ِ ساعت‌ های لوکس یا گران‌ قیمت هستند که ظاهر و عملکرد آن ها را تقلید می‌کنند. برخی از مردم ساعت‌ « های کپی‌» را می‌خرند، زیرا طراحی و سبک مارک‌ های گران قیمت را می پسندند ، اما توانایی پرداخت هزینه سنگینش را ندارند. دیگران آنها را به عنوان نماد شخصیت می خرند، به این امید که دیگران را با ساعت های خود تحت تاثیر قرار دهند.