فسفرسانس

ساعت شبرنگ ؛ دوست تاریکی

/super-luminova

ساعت‌های شبرنگ، ساعت‌هایی هستند که در تاریکی شب قابل خواندن هستند. این درخشش به واسطه موادی است که نور را جذب کرده و انعکاس می دهد . این ساعت‌ها با استفاده از فناوری‌های مختلفی مانند فلورسانس، فسفرسانس، لومیبرایت و سوپرنوا، نور را جذب کرده و آن را در مدت زمان طولانی‌تری در خود نگه می‌دارند. این مواد می‌توانند به صورت پودر، اسپری، چسب یا رنگ باشند و بر روی بخش‌های مختلف ساعت مثل عقربه‌ها، شماره‌ها، دورقاب یا صفحه پخش کرد .