ساعت تگ هویر

تگ هویر

/tag-heuer

ساعت تگ هویر یا تگ هیور 


ساعت تگ هویر در سال 1860 توسط ادوارد هویر در سوئیس تاسیس شد. این برند به دلیل نوآوری، دقت و عملکرد خود در زمینه های ورزشی، مسابقه ای و هوانوردی شناخته شده است. ساعت های تگ هویر نمادی از سبک، ظرافت و پیچیدگی هستند.