تگ هویر

سفارشی سازی و شخصی سازی ساعت ها

/personalization

شخصی سازی ساعت شما یک راه عالی برای ایجاد ساعتی است که واقعاً منحصر به شما باشد. همچنین راهی برای اظهار نظر در مورد سبک شخصی شماست. با طیف گسترده ای از گزینه های سفارشی سازی که اکنون در دسترس است، چیزی برای همه وجود دارد.


تگ هویر

/tag-heuer

ساعت تگ هویر یا تگ هیور 


ساعت تگ هویر در سال 1860 توسط ادوارد هویر در سوئیس تاسیس شد. این برند به دلیل نوآوری، دقت و عملکرد خود در زمینه های ورزشی، مسابقه ای و هوانوردی شناخته شده است. ساعت های تگ هویر نمادی از سبک، ظرافت و پیچیدگی هستند.