تنوع

سبک و سلیقه در صنعت ساعت

/style-and-taste

سبک و سلیقه دو جنبه مهم صنعت ساعت سازی هستند و این صنعت با توجه به سلیقه و شخصیت خریداران، باید همیشه خلاق و نوآور باشد. زیرا ساعت‌ ها ، دیگر فقط نشان دهنده زمان نیستند، بلکه نشان دهنده هویت، وضعیت و ارزش‌های فرد هستند.