Photochromic

تغییر رنگ صفحه اصلی ساعت

/photochromic

این ها ، نوعی ساعت هستند که رنگ صفحه آن ها با قرار گرفتن در معرض نور تغییر می کند. این ساعت ها جذاب، خلاقانه و منحصر به فرد هستند و می توانند به شخصیت شما برجستگی بدهند.