متاورژی در ساعت

متالورژی در ساعت سازی

/metallurgy

متالورژی علم و رشته استخراج، پالایش ، ترکیب و ساخت فلزات و آلیاژها است. این دانش در صنعت ساعت سازی نقش بسیار حیاتی را ایفا می کند، زیرا مواد مختلف ، خواص و کاربردهای متفاوتی برای قسمت های مختلف ساعت دارد.در این مقاله، برخی از مواد متداول و نوآورانه مورد استفاده در ساعت سازی را بررسی خواهیم کرد و اینکه چگونه بر عملکرد، دوام و زیبایی شناسی ساعت ها تأثیر می گذارد.