رنگ و ساعت

چگونه رنگ ها به ساعت ها شخصیت می بخشند

/color


رنگ ها می توانند احساسات و حالات مختلفی را منتقل کنند. به عنوان مثال، رنگ قرمز اغلب با انرژی و هیجان همراه است، در حالی که رنگ آبی اغلب با آرامش و صلح مرتبط است. با انتخاب رنگ ساعت مناسب، می توانید شخصیت و روحیه خود را بیان کنید.